请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

北欧华人网-Nordic Chinese

 找回密码
 -注册-
搜索

为疫情吹哨的瑞典的医生:瑞典丹德尔医院医生安德斯·詹森的信 ... ... ... ... ... . ...

2020-3-13 10:50| 发布者: 北欧华人| 查看: 9570| 评论: 0

摘要: 为疫情吹哨的瑞典人:瑞典丹德尔医院医生安德斯·詹森的信Anders Jansson (ÖverläkareDanderyds Sjukhus) (《北欧华人报》北欧国际新闻中心通讯员文燕报道)记者采访瑞典丹德尔医院 安德斯·詹森医生说,这是给 ...


为疫情吹哨的瑞典医生:

瑞典丹德尔医院医生安德斯·詹森的信

Anders Jansson ÖverläkareDanderyds Sjukhus


(《北欧华人报》北欧国际新闻中心通讯员文燕报道)记者采访瑞典丹德尔医院 安德斯·詹森医生。

瑞典丹德尔医院 安德斯·詹森医生的信

Anders Jansson Överläkare Danderyds Sjukhus

Varför exploderar Coronaepidemin i just Sverige? Vilka åtgärder är nu livsviktiga?

Vänner! Jag har försökt få in denna text i Läkartidningen (refuserad), SvD och DN (inget svar). Jag publicerar den därför här.

Jag vill uppmana alla som delat checklistan jag gjort (se längre ned i feeden) att dela den igen för att få större spridning. Skriv inga kommentarer om att jag sprider panik, ni som känner att ni inte klarar av att se sanningen i vitögat skall sluta läsa här. Varning för käsnliga läsare med andra ord. Here goes:

为什么新冠状病毒会在瑞典爆发现在哪些措施比较至关重要

朋友们。我试着把这篇文章发表在医学期刊上(被拒绝),瑞典和DN(没有回应)。因此我把文字发表在Facebook这里目的是需要你们更多的转发和传播。

我分享的以下文字(见下面的提要),不希望有我散布恐慌谣言的评论,如果你无法面对真相事实可以停止在这里阅读。

Vi står inför den största kris som drabbat det svenska samhället sedan andra världskriget. Covid-19 sprider sig okontrollerat. Mellan måndag och onsdag dubblerades antalet fall. Det typiska vid okontrollerade epidemier är att fördubblingstakten är konstant om man inte vidtar ytterligare åtgärder. Det är bara att räkna för att förstå vad som händer om vi inte agerar maximalt nu.

自第二次世界大战以来,我们正面临影响瑞典社会的最大危机。 Covid-19新冠状病毒在无法控制地迅速传播。从星期一至星期三之间,新冠状传染病毒数量翻了一倍。不受控制的流行病的典型情况是,除非采取一定措施,否则会翻倍增率。让我们估计一下如果现在不采取措施会发生什么样的情况。

4:e januari i år drog Hong Kong, vis av sina erfarenheter från SARS-epidemin, i nödbromsen och förklarade nationellt nödläge. Inte för att man hade en stor mängd fall, utan i förebyggande syfte eftersom man såg vad som hände i Kina. I det skedet sablade Anders Tegnell ner svenska kollegor som manade till uppstart av svensk beredskap. Tegnell hävdade att det var fullständigt onödigt eftersom infektionen aldrig skulle sprida sig utanför Kina och att förebyggande åtgärder skulle leda till panik.


今年14日,香港展示了控制新冠状病毒疫情的经验,宣布全国进入紧急状态。不是因为有很多病例,而是为了预防,因为看到了中国发生的新冠状病毒传播情况。在那个阶段,瑞典国家流行病学家安德斯·泰格内尔摧毁了瑞典同事们的希望,他们声称瑞典完全没有必要做准备,因为新冠状病毒传染永远不会扩散到中国以外的地区,而且预防措施还会导致恐慌。

Hong Kong införde tidigt 14 dagars karantän i hemmet för alla inkommande från riskområden såväl vuxna som barn och aktiverade sitt krisprogram. Man gick sakligt ut och informerade om att situationen kunde komma att bli mycket allvarlig, vad som skulle kunna hända och förklarade vilka åtgärder man vidtog för att förhindra det. Bland annat alla självklara råd om att stanna hemma vid luftvägssymtom, hålla avstånd till medmänniskor, undvika folksamlingar etc. Ingen panik utbröt. Befolkningen blev adekvat krismedveten och ändrade tidigt sitt beteende. Man införde snart därefter inreseförbud från de värst drabbade zonerna. Samhället rustade sig och tillsåg att all nödvändig materiel fanns på plats om det värsta skulle inträffa.

Hong Kong hade egentligen mycket sämre förutsättningar än Sverige att kontrollera Covid-epidemin. Man har gräns mot Kina som man normalt har ett extremt stort utbyte med, man hade mycket kortare tid på sig och vid tidpunkten fanns ingen erfarenhet av viruset utanför det hemlighetsfulla Kina. Idag, mer än två månader efter att man börjat bekämpningen har Hong Kong totalt haft 276 fall motsvarande ca 5 fall per dag utan ökande trend. Singapore som använt en liknande strategi har haft 178 fall varav 96 tillfrisknat dvs idag 82 aktiva fall. Detta att jämföra med Sverige som 2 veckor in i epidemin har 500 kända aktiva fall och befinner sig i en exponentiell ökningsfas. Varför är det så?

香港对所有来自传染地区的人群包括成人和儿童实行14日的家庭隔离并启动了病毒传染处理计划。客观地说,预计了情况可能变得非常严重时可能发生的情况,并解释了为防止病毒传播而采取的措施,包括任何不有意义建议,在出现呼吸症状时呆在家里,与同胞保持距离,避免人群聚集等,因此没有发生恐慌。民众开始有足够的危机意识,并在早期改变了他们的行为。紧接和遵守最严重的地区开始实行的入境禁令。社会做好了准备,确保在最坏的情况下,所有必要的设备都准备好了。

事实上,在控制新冠状病毒疫情方面,香港的处境比瑞典的差得多。与中国相邻边界,二地互通人员流动量很大,在很短的时间里对当时在中国以外的突发的病毒传染的缺乏经验。而今,在病毒传播两个多月后,香港共有276例个案,相当于每天约5例,没有增加的趋势。新加坡采用了类似的战略,已有178例病例,其中96例已痊愈,即目前82例仍在活动。与瑞典相比,新冠状病毒病爆发两周后,已有500例已知的活跃病例,并处于指数增长阶段。为什么?

Under slutet av vecka 9 när Stockholms sportlovsturister snart skulle resa hem från norra Italien bedyrade Tegnell att det inte fanns någon anledning att hålla dem hemma från skola/jobb med motiveringen att han hade säkerställt med WHO att smittade utan symtom definitivt inte är smittsamma och att barn inte kan föra smittan vidare. WHO har aldrig påstått någondera. Avseende barn hade man vid tillfället sagt att det från tillgängliga data inte gick att dra några säkra slutsatser alls om deras roll i epidemin och avseende smittade utan symtom sade man att asymtomatiska personer förföll relativt ovanliga och att de inte utgjort någon stor del i epidemiutvecklingen i Kina.

Således gick det inte att utesluta att de människor som återgick i arbete eller till skolan var smittsamma. Storbritannien som vid samma tillfälle satte alla hemkommande i hemkarantän  uppmanade dessa särskilt att inte ens besöka vårdinrättningar som patienter om det inte var absolut nödvändigt. I Sverige sändes vårdpersonal rakt in vården även om man jobbade med gamla och multisjuka eller på intensivvårdsavdelningar där dödligheten vid eventuell smitta är extremt hög.

Inför Melodifestivalen hävdade Tegnell att det inte fanns anledning att ställa in eftersom Sverige inte hade samhällsmitta. Detta hade han inget underlag för att påstå. Han motiverade det med att alla konstaterade fall var importfall eller smittade av importfall. Problemet med resonemanget är att man inte hade provtagit några andra människor än just dem, dvs man hade inte letat efter samhällssmitta. Norge genomförde samtidigt Holmenkollen utan publik trots att det är ett utomhusevenemang vilket ger betydligt mindre risk för smitta.

Den 8/3 då Danmark hade infört hemkarantän för återvändande och ca 2 månader efter att Hong Kong införde det motiverade Tegnell sitt beslut att låta nästa omgång Italien-turister gå tillbaka rakt ut i sjukvård, äldreomsorg och skolor med att inga andra länder använder hemkarantän för att det är för svårt.

Sammanfattningsvis har Tegnell i varje skede av epidemin gjort monumentalt inkompetenta bedömningar vilka legat till grund för en oförsvarlig passivitet vilken han inför allmänheten motiverat med rena falsarier. Han har kostat oss månader av förberedelsetid då det fortfarande gick att få tag i respiratorer och skyddsutrustning vilket inte längre är fallet. Han har konsekvent skönmålat både sjukdomen i sig och den svenska vårdens kapacitet och har därmed berövat svenska folket chansen att inse faran och agera.

在第9周末,当斯德哥尔摩的运动节结束度假人员们即将从意大利北部返回家乡时,特格内尔承诺,不需要在家隔离可以正常工作,理由是他已经向世卫组织保证,没有症状的感染者绝对不会传染,儿童也不能继续感染。世卫组织从未这样宣称过。关于儿童,当时有人说,从现有的数据中无法得出关于儿童在流行病中的作用和无症状感染者的明确结论,无症状者传播病毒的情况相对较少,他们并不是中国流行病发展的主要部分。

因此,不能排除返回工作或上学的人具有病毒传染性。特别是,英国隔离了所有在家的居民们,并叮嘱除特殊事例外,不要以病人的身份访问医院。在瑞典护理人员与老年人和多病患者混在一起工作,或在重症监护室工作,在那里可能会感染的死亡率极高,护理人员也直接会被感染送进了监护室。

在瑞典歌唱音乐节之前,特格内尔声称没有理由取消,因为瑞典不会有新冠病毒传染。他没有理由这么说。他以所有发现的病例都是外来病例或被外来病例感染为理由。推理出的理论是,除了外来人员之外,本地人不需要测试,也就是说,他们没有寻求社会调解。与此同时,挪威严格控制在没有观众的情况下进行了霍尔门科伦活动,这一项户外活动,就大大的降低了感染的风险。

83日,丹麦实施了回国人员的家庭检疫,而在香港实施了合理的泰格纳尔决定,允许一轮意大利游客直接返回医疗保健、照顾老人和学校后大约两个月,因为太难了,没有其他国家使用家庭检疫。

最后,在疫情的每一个阶段,特格内尔都做出了极不称职的评估,其依据是他不可辩解的不作为,他以纯粹的捏造向公众证明了这一点。他花了我们几个月的准备时间,当时仍然有可能获得口罩和防护设备,而现在的情况已经不是这样了。他一直美化高估了病毒传播和瑞典医疗保健的实力,从而剥夺了瑞典人民认识到危险并采取行动的机会。

Läget är nu urakut i Sverige. Vi har inte råd att ha kvar Tegnell som högsta ansvarig för vårt coronaskydd. Vi behöver en handlingskraftig person som allmänheten kan ha förtroende för när mycket stränga restriktioner snarast måste vidtagas. Inom några dygn kommer alla svenskar att ha förstått att ingeting av vad Tegnell lovat oss stämmer. Om han inte avlägsnats innan dess kommer ingen att lita på kommande råd från myndigheter och statsledning vilket är en mardröm vid krishantering.

Vi måste omedelbart införa mycket mer långtgående åtgärder, särskilt i Stockholm. Kina som anklagats för att ha spillt tid i början av utbrottet stängde ned hela Wuhan med 11 miljoner invånare när antalet diagnosticerade fall i jättestaden var 400 st/dag vilket vi i Sverige har inom någon dag (vi kommer visserligen inte att se att vi är där eftersom vår förmåga att testa redan är överbelastad varför man klokt nog har beslutat att fokusera på enbart äldrevård och slutensjukvård). Dagen efter stängdes ytterligare 13 städer. Hur ser åtgärdspaketet ut här? Inga stora arrangemang och stanna hemma om du hostar. Punkt.

瑞典的情况现在没有变化。我们不能让泰格内尔负责我们的保护。我们需要一个坚强的人,在迫切需要实行非常严格的限制和实施政策,公众可以对他有信心。再过几天,所有的瑞典人都会意识到泰格内尔向我们承诺的一切都不是真的。如果他在那之前不被撤职,没有人会相信当局和政府未来的建议,这是一场危机管理的噩梦。

我们迫切需要采取更深远的措施,特别是在斯德哥尔摩。中国在疫情爆发之初浪费了时间,当这座巨大城市的确诊病例数为400/天时,整个武汉封城关闭了1100万居民,正如瑞典在一天内所做的那样(我们肯定不会看到我们的真实感染病毒数据,因为我们的检测能力已经丧失,所以明智的做法是决定只关注照顾老年人和现有病人)。第二天,又有13个城市关闭。瑞典这里的措施是什么?没有安排,如果你咳嗽就呆在家里。

Det räcker inte! Den politiska ledningen måste omedelbart informera allmänhet om HUR allvarligt läget kommer att vara inom en vecka. Man måste få till krisberedskap så att folk förstår att de måste följa alla direktiv som man måste ut med, se min checklista nedan. Mer långtgående åtgärder för att begränsa sociala kontaktytor på alla nivåer i samhället måste införas snarast. Redan nu måste stadsminister Löfvén börja vänja sig vid tanken på att Stockholm förr eller senare kan komma att behöva sättas i karantän för att rädda situationen i övriga delar av landet. Sverige har inte bättre förutsättningar än Italien och Wuhan. Erfarenheterna från alla andra länder är: VÄNTA INTE FÖR LÄNGE OCH VIDTA HELLRE FÖR KRAFTFULLA ÅTGÄRDER ÄN TVÄRT OM!

相反政治领导人必须在一周内立即向公众通报情况的严重性。危机准备必须到位,以便人们理解他们必须遵守你必须遵守的所有防范指令,见下面我的清单文字。必须紧急出台更为深远的措施,限制社会各阶层的社会接触领域。即使是现在,普罗米森总理也必须习惯这样的想法:斯德哥尔摩迟早会被隔离,以挽救该国其他地区的局势。瑞典的情况并不比意大利和武汉好。其他国家的经验是:不要等太久,采取比水更有力的措施!

Om du inte delat den redan dela min ”Så besegrar vi Corona – en överläkares CHECKLISTA” så börjar vi själva sålänge!

Tillägg 17.30 12/3:

Viktigt förtydligande. Jag har tagit bort en olämplig mening ur texten. Mitt syfte är inte att utse, och skapa hatstorm mot en syndabock. Tvärt om vore inget olyckligare än om vi fokuserar på sådan nu. Det har vi inte tid med. Det viktiga är att vi får in en person med större omdöme att leda det fortsatta arbetet.

如果你还没有分享我的“我们将击败科罗纳,一个讲师的文字清单”,请尽快开始吧!

重要的澄清。我从文字中删去了一个不恰当的句子。目的不是指定和制造一场针对替罪羊的仇恨风暴。相反,需要消除不幸尽快集中精力解决制止新冠状病毒传播的问题。时间紧迫。重要的是我们需要找一个更有方向责任感的人来继续工作。

Anders Jansson

Överläkare

Danderyds Sjukhus

安德斯·詹森 主任医师

丹德尔医院
鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

手机版|关于我们|加入我们|联络我们|北欧华人网-Nordic Chinese.

GMT+1, 2020-5-26 07:00 , Processed in 0.013537 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部